Điện thoại IP không dâydùng cho khách sạn Grandstream GHP620W/GHP621W

2,090,000

– Hỗ trợ kết nối Wifi.

– Hỗ trợ 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng hỗ trợ PoE.

– Hỗ trợ 6 phím dịch vụ tùy chọn gọi các dịch vụ trong khách sạn.