Điện thoại IP dùng cho khách sạn Grandstream GHP620/GHP621

1,390,000

– Hỗ trợ 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng hỗ trợ PoE.

– Hỗ trợ 6 phím dịch vụ tùy chọn gọi các dịch vụ trong khách sạn.