Tổng đài IP Neron NXG 8428

Liên hệ

– Tích hợp sẵn 4 đường bưu điện, ra 28 máy lẻ analog
– 30 Concurrent Calls (Tối đa 128 )
– 250 SIP Users (Tối đa 1000)
– IVR Đa Cấp Hỗ trợ Voicemail
– Tích hợp chức năng ghi âm cuộc gọi
– 2 cổng LAN , 1 cổng WAN 10/100/1000Mbps
– Hỗ trợ 1 cổng USB, 1 Cổng IMS