TỔNG ĐÀI NEC SL2100 6CO-64EXT

Liên hệ

Tổng đài IP NEC SL2100(6Co-64Ext) 6 trung kế-64 máy nhánh, 02 card IP7WW-308U-A1, 06 card IP7WW-008U-C1, tối đa 36 trung kế CO.line, 3 mạch PRI và 112 trung kế