Điện thoại IP không dây dùng cho khách sạn Grandstream GHP610W/GHP611W

2,090,000

– Hỗ trợ kết nối Wifi.

– Hỗ trợ 2 tài khoản SIP, 1 cổng mạng hỗ trợ PoE.

– Hỗ trợ 3 phím dịch vụ tùy chọn gọi các dịch vụ trong khách sạn.