Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Liên hệ

–       Sử dụng cho 6 tài khoản SIP, 5 phím mềm lập trình XML, 11 phím chức năng.

–       Có 48 phím lập trình số BLF/ speed-dial.

–       Màn hình màu hiển thị LCD 4.3 inch (480 x 272) TFT.

–       12 đường Line trực tiếp.

–       Đàm thoại hội nghị 5 bên đồng thời.