TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824 – 8 VÀO 24 MÁY LẺ

Liên hệ

8 Trung kế 24 Máy nhánh

– Khung chính tổng đài TES824

   + Tích hợp 3 trung kế – 8 thuê bao

+ Tích hợp 1 kênh trả lời tự động

– Card mở rộng KX-TE82480: 2 trung kế – 8 thuê bao

– Card mở rộng KX-TE82483: 3 trung kế – 8 thuê bao